Bezpieczne ferie

Opublikowano:

Jak co roku strażacy z JRG Turek przed rozpoczęciem ferii zimowych spotykają się z dziećmi i młodzieżą na spotkaniach edukacyjnych. Podobnie było i w tym roku. Tuż przed feriami w siedzibie Komendy odbyły  się trzy spotkania, w których uczestniczyło łącznie około 120 dzieci. Podczas spotkań omówiono zagadnienia w ramach akcji “Bezpieczne lodowiska”. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo podczas przebywania zimą nad zbiornikami wodnymi, poinformowano jak zachować się w sytuacji gdy załamie się pod nami lód. Udzielano także krótkiego instruktarzu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do akcji edukacyjnej zaproszono również funkcjonariuszy KP Policji w Turku.

Opracowanie: mł.bryg. A.Janaszkiewicz

Zdjęcia:  JRG Turek