Bezpieczne ferie

Opublikowano:

Od 1 do 9 lutego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku odwiedziły dzieci i młodzież z 11 szkół z terenu powiatu tureckiego. Strażacy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Turku podczas spotkań przedstawiali zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas ferii zimowych oraz omawiali zasady bezpiecznego wypoczynku.

Dzieci dowiedziały się m.in. jak zachować się podczas załamania lodu, jak udzielać pierwszej pomocy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia na przykładzie osób podtopionych oraz jak postępować w przypadku zauważenia pożaru. Ponadto w ramach spotkań Policjanci omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po zmroku po drogach, zachęcali do korzystania z odblasków, przedstawiali zasady bezpiecznej organizacji kuligów oraz opowiadali o bezpiecznym przebywaniu dzieci w domu pod nieobecność osób dorosłych.

Podczas każdej wizyty dzieci miały okazję zobaczyć pokaz ratownictwa wodnego, który wykorzystywał różne techniki podejmowania osób znajdujących się w wodzie z wykorzystaniem m.in. koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, sani wodno- lodowych.

Łącznie w akcji „Bezpieczne ferie” wzięło udział ponad 350 dzieci oraz 37 opiekunów.

Opracowanie: bryg.R.Bącała

Zdjęcia: KP PSP Turek