Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP odbędzie się w terminie 24 sierpnia- 13 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Turku. W załączeniu do pobrania karta skierowania na […]

Kurs dowódców jednostek OSP

Szkolenie będzie realizowane w terminie od 22 do 30 czerwca 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu tureckiego będzie realizowane w terminie od 18 sierpnia do 28 września 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Kurs dowódców jednostek OSP

Szkolenie będzie realizowane w terminie od 14 do 22 lipca 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Przygotowania do X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

W ramach przygotowań do X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 28 sierpnia 2017r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyło się spotkanie kierowników drużyn, które zakwalifikowały się do udziału […]

Zgłoszenie samochodu

Zakup lub zbycie samochodu pożarniczego należy zgłosić do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu aktualizacji ewidencji sił i środków w dyspozycji. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie pisemnego wniosku wg […]

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Tureckim

Na terenie powiatu tureckiego funkcjonuje 85 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: 68  Ochotniczych Straży Pożarnych  typu S  w tym 14  włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego 17 Ochotniczych Straży Pożarnych  […]

Kurs podstawowy w Kawęczynie

W dniu 10 kwietnia 2010 r. w Kawęczynie odbył się egzamin kursu podstawowego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Egzamin polegał na zaliczeniu części teoretycznej […]

Kursy OSP w 2009

13 grudnia 2009 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, odbył się egzamin kończący kurs podstawowy dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Egzamin ten jednocześnie […]