Burze i opady – bezpieczne zachowanie

Strażacy radzą jak zachować się podczas burz, ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny! Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni? Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się […]

Co robić gdy zauważysz pożar?

Zasady postępowania w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiałem palnym. W […]

Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest: Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach, […]

Co robić gdy ulatnia się gaz?

1. Zamknij kurek gazowy i zawór gazu w mieszkaniu. 2. Nie włączaj, nie wyłączaj światła ani innych urządzeń elektrycznych. 3. Nie zapalaj zapałek, zapalniczki, nie pal papierosa. 4. W zagrożonym […]

Użytkowanie butli gazowych

1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nie przekraczającej 11 kg. 2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych […]

W obliczu powodzi…

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. […]

Bezpieczeństwo pożarowe w czasie żniw i omłotów

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW I OMŁOTÓW Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje, że w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, […]