Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st.kpt. mgr inż. Piotr Pietrucha

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Janaszkiewicz

Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy

Zastępca Naczelnika

kpt. Krzysztof Gruszczyński
(63) 22 34 305
603-212-686

Młodszy specjalista

asp. Paweł Anastaziak

Starszy technik

st.sekc. Mariusz Owczarek

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

st.kpt. Andrzej Drzewiecki

st.kpt. Tomasz Kukuła

asp. Jonasz Kaźmierski

ogn. Adrian Kwinciak

mł.asp. Sebastian Janiak
(63) 22 34 310
(63) 22 34 311
FAX (63) 22 34 317

Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy

Naczelnik Wydziału

mł.bryg. Krzysztof Kubiak

Młodszy Inspektor

st.ogn. Jolanta Marendziak-Żelek
(63) 22 34 303

Starszy referent

Nikola Koralewska (KSC)

Specjalista

Izabela Kukuła (KSC)

Stażysta

str. Krzysztof Michalak

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główna Ksiegowa

st.ogn. Beata Grzeszkiewicz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Zastępca Dowódcy JRG

st.kpt. Marcin Dzieran

Starszy specjalista

mł.kpt. Jacek Erkiert