Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

kpt. mgr inż. Piotr Pietrucha

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

mł.bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz

Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału

 st.kpt. Piotr Pieśkiewicz

Zastępca Naczelnika

kpt. Krzysztof Gruszczyński
(63) 22 34 305
603-212-686

Starszy inspektor

asp. Paweł Anastaziak

Starszy technik

st.sekc. Mariusz Owczarek

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

st.kpt. Andrzej Drzewiecki

kpt. Tomasz Kukuła

asp. Jonasz Kaźmierski

mł.ogn. Adrian Kwinciak
(63) 22 34 310
(63) 22 34 311
FAX (63) 22 34 317

Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy

Naczelnik Wydziału

mł.bryg. Krzysztof Kubiak

Zastępca Naczelnika

mł.kpt. Jacek Erkiert

Młodszy Inspektor

st.ogn. Jolanta Marendziak-Żelek
(63) 22 34 303

Starszy referent

Nikola Koralewska (KSC)

Specjalista

Izabela Kukuła (KSC)

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główna Ksiegowa

st.ogn. Beata Grzeszkiewicz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG

Zastępca Dowódcy JRG

st.kpt. Marcin Dzieran