Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

st.kpt. mgr inż. Piotr Pietrucha

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Janaszkiewicz

Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy

Zastępca Naczelnika

kpt. Krzysztof Gruszczyński

Młodszy specjalista

mł.kpt. Paweł Anastaziak

Starszy technik

mł.ogn. Mariusz Owczarek

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

mł.bryg. Andrzej Drzewiecki

st.kpt. Tomasz Kukuła

asp. Jonasz Kaźmierski

ogn. Adrian Kwinciak

Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy

Naczelnik Wydziału

mł.bryg. Krzysztof Kubiak

Starszy Technik Sztabowy

st.ogn. Jolanta Marendziak-Żelek

Starszy referent

Nikola Koralewska (KSC)

Specjalista

Izabela Kukuła (KSC)

Młodszy Technik

st.str. Krzysztof Michalak

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główna Ksiegowa

st.ogn. Beata Grzeszkiewicz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Zastępca Dowódcy JRG

mł.bryg. Marcin Dzieran

Starszy specjalista

mł.kpt. Jacek Erkiert