Sala edukacyjna "OGNIK" w Komendzie Powiatowej PSP w Turku powstała w ramach rządowego programu "Bezpieczna+", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.
W jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju utworzono sale edukacyjne do prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci.
W ramach programu strażacy prowadzą w „Ognikach” zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego, kierowane w szczególności do starszych przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Strażacy przekazują dzieciom wiedzę jak ustrzec się zatrucia czadem i jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru. W sposób obrazowy wyjaśniają najmłodszym, do czego może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego.
Dzieci mogą zobaczyć jak działają czujki dymu i tlenku węgla oraz jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar. Uczą się jak skutecznie wezwać służby ratownicze oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Poza tym mogą założyć miniubrania strażackie, wspiąć się po strażackiej drabinie czy zasiąść za kierownicą samochodziku pożarniczego.
Jednym z elementów wyposażenia „Ognika” jest nowoczesny symulator zagrożeń pożarowych w budynku mieszkalnym.

Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych domu jednorodzinnego

Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego to nowoczesne, multimedialne narzędzie do edukacji ekologiczno-ratowniczej. Jest wynikiem realizacji przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym, sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Symulator to projekt autorski- efekt współpracy ekspertów z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz firmy MLabs Sp. z o.o. z Poznania.

Uwaga, pali się! – tak rozpoczyna się pokaz działania symulatora, który służy do demonstracji zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni prywatnej.

Jest to profesjonalna makieta domu jednorodzinnego z pełnym wyposażaniem, sterowana przez specjalnie stworzoną aplikację. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora, takich jak kuchnia, sypialnia czy łazienka zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe.

Dzięki zadymiarce możliwa jest obserwacja rozprzestrzeniania się dymu w budynku podczas pożaru oraz sposobu działania czujki dymu czy tlenku węgla.

Symulator pozwala na odtwarzanie wielu scenariuszy i efektów specjalnych. Interakcje z przedmiotami w budynku zapewniają wysoką atrakcyjność i dużą skuteczność przeprowadzanych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci oraz dorosłych.

Sticky notes
DOKUMENTY!
foto Ognik
foto Ognik
foto Ognik
foto Ognik
foto Ognik
foto Ognik
foto Ognik