Opłata skarbowa za zaświadczenia

Opublikowano:

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225 poz.1635 ), która zmienia zakres przedmiotowy opłat skarbowych oraz jej stawki.

Osoby, które muszą uiścić opłatę skarbową powinny zwrócić uwagę na następujące sprawy:

1) wyeliminowano zapłatę opłaty skarbowej znakami; Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu,

2) z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej usunięto podania i załączniki do podań,

3) jednocześnie zmienione zostały przepisy określające moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia i zezwolenia, przez przesunięcie tego momentu z chwili dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia i zezwolenia, na datę dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej oraz na datę złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zezwolenia ( art. 6 ust.1 pkt 1-3 ),

4) w przypadkach, w których nie zostanie dokonana czynność urzędowa lub nie nastąpi wydanie zaświadczenia albo zezwolenia opłata skarbowa podlega zwrotowi,

5) zmienione zostały stawki opłat.

W związku z powyższym osoby składające podania o wydanie zaświadczeń (np. o pożarze lub o stanie bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy) powinny dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta w Turku lub przelewem na konto Urzędu Miasta:

39 1090 1229 0000 0000 2201 3437

Za wydanie zaświadczeń o pożarze, o stanie bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy lub podobne obowiązuje stawka 17 zł. (Załącznik do rozporządzenia, Część II – Wydanie zaświadczenia – punkt 21 – Pozostałe zaświadczenia)