Śnieg – zagrożenie dla budynków

Opublikowano:

Wraz z rozpoczęciem okresu zimowego i występującymi opadami śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Do powyższych obowiązków należy m. in. niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, sople, nawisy lodowe i śniegowe. Szczególnie dachy o małym kącie nachylenia i dużej powierzchni, np. pawilony handlowe, hale i sale sportowe, aule, hale produkcyjno-magazynowe, itp. są narażone na przeciążenia, które mogą przyczynić się do uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa mienia.

Tragedie związane z zawalaniem się konstrukcji dachowych pod ciężarem śniegu, które miały miejsce w minionych latach, w kraju i zagranicą zdarzały się dość często. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zobowiązanych o spełnienie obowiązków wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze zdarzenia, które miało miejsce w roku 2010 w miejscowości Wojciechów, Gm. Kawęczyn. Zalegający śnieg na budynku mieszkalnym i garażu był przyczyną przeciążenia konstrukcji dachu, co spowodowało jego zawalenie się, uszkodzenia ścian budynku oraz znajdujących się w tam maszyn rolniczych.