Telefon 112

Opublikowano:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku, informuje, że z dniem 1 września 2005r. numer alarmowy 112 będzie obsługiwany przez Dyżurnego Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Numer 112 jest numerem bezpłatnym. Jest to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, kiedy nie umiemy zdefiniować, rozpoznać występującego zagrożenia w wymiarze trzech aktualnie występujących numerów alarmowych, tj.:

  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Państwowa Straż Pożarna – 998
  • Policja – 997

Numer 112 to również numer dla cudzoziemców, którzy nie znają wspomnianych wyżej numerów.

W związku z czym prosimy, aby w sytuacji, kiedy potrafią państwo określić jaka służba jest Wam potrzebna do zaistniałego zdarzenia korzystać z dotychczas obowiązujących numerów alarmowych, które w dalszym ciągu pozostają. Ułatwi to pracę dyspozytora, przyśpieszy czas reakcji oraz wykluczy lawinowy przyrost zgłoszeń na jeden numer, które do tej pory napływały do trzech dyspozytorów.

Ze względu na to, że numer 112 łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, oraz na to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia centrala zgłoszeniowa przy KP PSP w Turku wyposażona jest w rejestrator rozmów oraz pozwala ona zidentyfikować numer telefonu rozmówcy. Rejestratory te będą służyć do gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.